Kyoei Steel tiếp tục muốn mua hơn 10% cổ phần Thép Việt Ý

(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép Việt Ý (VISCO) vừa có tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc công ty thép đến từ Nhật Bản Kyoei Steel Ltd. mua cổ phần VISCO. Cụ thể, cho phép Công ty Kyoei Steel Ltd. và người có liên quan mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của VISCO mà không phải chào mua công khai.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối năm 2017, Kyoei Steel đã trở thành đối tác chiến lược của VISCO khi mua hơn 14,76 triệu cổ phiếu VIS, tương ứng 20% vốn điều lệ. Đến năm 2018, Kyoei Steel đã nâng tỷ lệ sở hữu tại VISCO lên 73,81% sau khi mua cổ phần từ Công ty CP Thương mại Thái Hưng.

Về nhân sự, Kyoei Steel cũng đã đưa người nắm giữ những chức vụ quan trọng của VISCO. Cụ thể, ông Toshimasa Zako giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Minoru Sakurai và Satoshi Oda là thành viên HĐQT. Chức vụ Tổng giám đốc do ông Yoichi Hoshino nắm giữ.

         

Hoàng Việt