Kỹ thuật điện Toàn Cầu tăng trưởng mạnh trong năm 2016

(BĐT) - Năm 2016 được xem là năm Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu (ITD) có bước tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu đạt 238,389 tỷ đồng, tăng 22,83% so với năm 2015. Đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt 34,757 tỷ đồng, tăng 49,22% so với năm 2015.
Kỹ thuật điện Toàn Cầu tăng trưởng mạnh trong năm 2016

Lý giải mức tăng trưởng vượt bậc này, Công ty cho biết, năm 2016 tình hình kinh tế đã khởi sắc, nhất là lĩnh vực viễn thông đã có đầu tư mở rộng trở lại. Do vậy, Công ty đã nắm bắt được cơ hội này để ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng hơn.

Tính riêng Công ty mẹ, doanh thu đạt 185,329 tỷ đồng, tăng 33,78% so với năm 2015. Đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt 33,095 tỷ đồng, tăng 57,24% so với năm 2015. Bên cạnh việc ký kết được nhiều hợp đồng, Công ty mẹ còn kiểm soát tốt chi phí phí và tăng sở hữu vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Global Sitem từ 50,98% lên 70,98%, nên lợi nhuận tăng cao so với năm trước.

Theo khảo sát sơ bộ của Báo Đấu thầu, năm 2016, Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu đã trúng hơn 20 gói thầu với tổng giá trúng thầu trên 81,487 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 27/6 tới, tại TP.HCM, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, cổ tức 2016 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2017...

Minh Thông