Kiểm toán Deloitte Việt Nam từ chối đưa ra kết luận với BCTC bán niên của PVX

Deloitte Việt Nam đã từ chối đưa ra kết luận đối với báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) dựa trên 9 yếu tố. Theo quy định, nếu kiểm toán từ chối đưa ra kết luận với báo cáo tài chính năm, cổ phiếu sẽ bị huỷ niêm yết.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, theo Deloitte tại ngày 30/6 tổng lỗ lũy kế của PVX khoảng 3.746 tỷ đồng và tại ngày 31/12/2018 là 3.686 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản ngắn hạn khoảng 352 tỷ đồng. PVX đang thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn có số dư gốc vay 1.122 tỷ đồng. Các yếu tố này dẫn đến nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động.

Thứ 2, PVX có số dư khoản cho khách sạn Lam Kinh vay để hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh số tiền 200 tỷ đồng và số dư dự phòng đã trích lập cho khoản thu này là 124,4 tỷ đồng. Kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng liên quan đến giá trị có thể thu hồi khoản cho vay này và không thể xác định liệu có cần thiết điều chỉnh các số liệu hay không.

Thứ 3, BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6 chưa được soát xét của CTCP bất động sản xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC Land – công ty con của PVX) được hợp nhất với BCTC giữa niên độ với tổng tài sản 1.115 tỷ đồng, nợ phải trả 1.097 tỷ đồng, tổng lỗ sau thuế khoảng 3,5 tỷ đồng. Theo BCTC chưa soát xét của PVC Land cung cấp tại ngày 30/6 thì nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoảng 264 tỷ đồng và lỗ lũy kế khoảng 232 tỷ đồng ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của PVC Land. PVX chưa đánh giá được ảnh hưởng này nên kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu hay không.

Thứ 4, CTCP Dầu khí Mỹ Phú - công ty con của CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (một công ty con của PVX) là chủ đầu tư dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú. Tại ngày 30/6, Mỹ Phú chưa tiến hành phân bổ giá trị tầng hầm để xe thuộc khu chung cư (đang được ghi nhận là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với số tiền khoảng 58,9 tỷ đồng) vào giá vốn của hàng hóa bất động sản đã bán ra trong các năm tương ứng với diện tích tầng hầm sở hữu chung của cả tòa chung cư.

Thứ 5, số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 có giá trị gốc lần lượt khoảng 249,7 tỷ đồng và 25,8 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ, PVX đang làm việc với các cơ quan liên quan để điều chỉnh giá trị phát sinh chưa lường hết của dự án.

Thứ 6, PVX có một số khoản vốn góp vào các đơn vị khác được ghi nhận với tống giá trị ghi sổ và tổng giá trị dự phòng lần lượt là 49,7 tỷ đồng cà 18,2 tỷ đồng. PVX chưa đánh giá được hết sự suy giảm giá trị các khoản đầu tư nêu trên.

Thứ 7, CTCP Dầu khí Đông Đô (công ty con) ghi nhận số dư đầu tư vào tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ siêu thị và văn phòng làm việc tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (dự án Dolphin Plaza) khoảng 37,1 tỷ đồng. Kiểm toán không thu thập được các bằng chứng thích hợp để đánh giá liệu có cần thiết phải trích lập dự phòng cho khoản đầu tư này hay không.

Thứ 8, thành phẩm bất động sản tồn kho của PVX đến 30/6 bao gồm công trình chung cư thuộc dự án khách sạn dầu khí Thái Bình với giá trị ghi sổ khoảng 38 tỷ đồng. PVX chưa đánh giá được sự suy giảm giá trị cũng như ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được của công trình này.

Cuối cùng, PVX đã thực hiện hoàn nhập dự phòng nghĩa vụ nợ phải trả liên quan đến thư bảo lãnh cho CTCP Xây lắp Dầu khí Sài Gòn PVC SG vay vốn với số tiền khoảng 99,9 tỷ đồng trong năm 2016. Tại ngày lập BCTC hợp nhất giữa niên độ, PVX vẫn đang làm việc với PVC SG và tổ chức tín dụng để giải tỏa nghĩa vụ bảo lãnh.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh việc PVX đang ghi nhận khoản cho vay và bảo lãnh vay cho một số công ty khác với số tiền lần lượt 436,3 tỷ đồng và 237,9 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC, PVX đang làm việc với các công ty được cho vay, được bảo lãnh và các tổ chức tín dụng để thu hồi khoản cho vay và giải tỏa thư bảo lãnh nhằm tăng khả năng thanh toán. PVX còn có một khoản nợ tiềm tàng chưa có kết quả cuối cùng về các nghĩa vụ liên quan.

Thêm vào đó, sau soát xét doanh thu thuần tăng 27,2 tỷ đồng, lên 1.105 tỷ đồng. Giá vốn chỉ tăng gần 10 tỷ đồng, lên 1.126 tỷ đồng. Do vậy lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh còn 21,3 tỷ đồng thay vì 39 tỷ đồng như số liệu tại báo cáo tự lập. Công ty báo lỗ sau thuế gần 112 tỷ đồng, giảm hơn 8 tỷ đồng so với số liệu trước đó.


NDH