Khởi động Giải thưởng Asia - Pacific Stevie Awards 2018

(BĐT) - Lễ khởi động giải thưởng kinh doanh quốc tế về đổi mới, sáng tạo mang tên Asia - Pacific Stevie Awards 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội. Giải thưởng nhằm tôn vinh các cá nhân ưu tú của doanh nghiệp; thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo; tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường cũng như tăng uy tín doanh nghiệp.
Khởi động Giải thưởng Asia - Pacific Stevie Awards 2018

Asia - Pacific Stevie Awards gồm 12 hạng mục trao giải, như: Báo chí và các ấn phẩm khác; Phần mềm ứng dụng; Đối với công ty/tổ chức; Liên quan đến truyền thông, quan hệ công chúng… Theo đó, mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký một hoặc nhiều hạng mục xét giải. Các ứng viên tham gia giải thưởng chỉ cần lựa chọn hạng mục đăng ký, viết một bài giới thiệu tối đa 625 từ (tiếng Anh) mô tả sản phẩm/dịch vụ/yếu tố sáng tạo của sản phẩm.

Hạn chót đăng ký tham gia giải thưởng là ngày 14/2/2018. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2018 tại Hong Kong. Tại Việt Nam có một số doanh nghiệp đã nhận được giải thưởng này như Viettel, Doosan Vina…                

Việt Anh