Khánh Hòa: Đẩy nhanh cổ phần hóa DNNN

(BĐT) - Theo Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2017, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đã hoàn thành cổ phần hóa; Công ty CP Cảng Nha Trang hoàn thành xong việc thoái vốn. 

Riêng Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa dự kiến thực hiện xong việc thoái vốn trong năm 2018.

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, Khatoco hoàn thành xây dựng tiến độ cổ phần hóa năm 2018 trước ngày 30/1; báo cáo, đề xuất, kiến nghị với UBND Tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cổ phần hóa Khatoco.

Đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, ông Hải yêu cầu đơn vị phải thực hiện xong việc cổ phần hóa đối với 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Du lịch Sanest Tourist và Công ty TNHH MTV Thiết kế xây dựng Sannatech Land trong quý III/2018. Các doanh nghiệp sớm đăng ký kế hoạch, lập tiến độ thoái vốn nhà nước năm 2018; trên cơ sở đó, Sở Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục, hồ sơ để thực hiện thoái vốn theo đúng quy định.             

Hải Đăng