Khánh Anh được chỉ định gói thầu không theo Luật Đầu tư công

(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 6: Xây lắp thuộc Dự án Trụ sở làm việc UBND xã Ninh Phước. 
Khánh Anh được chỉ định gói thầu không theo Luật Đầu tư công

Giá gói thầu này là 6,018 tỷ đồng. Nhà thầu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh được chỉ định thầu thực hiện Gói thầu.

Được biết, công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ninh Phước bị ảnh hưởng, giải tỏa, di dời để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Trung tâm Điện lực Vân Phong. UBND thị xã Ninh Hòa đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện các thủ tục để xây dựng lại công trình Trụ sở làm việc UBND xã Ninh Phước theo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Mặc khác, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua, công trình này không có trong danh mục được phê duyệt.

Xét theo đề nghị này và ý kiến của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho phép UBND thị xã Ninh Hòa thực hiện việc xây dựng lại Trụ sở làm việc UBND xã Ninh Phước tại vị trí mới theo quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Trung tâm Điện lực Vân Phong (không thực hiện theo Luật Đầu tư công). Việc thực hiện này sẽ phải áp dụng theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 21/12/2014 ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Liên quan đến nhà thầu (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh), theo một cán bộ phụ trách đấu thầu của Bên mời thầu, nhà thầu này đã từng thực hiện rất nhiều gói thầu trên địa bàn Tỉnh. Theo thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu được tổng hợp trên Báo Đấu thầu, trong thời gian từ tháng 11/2015 đến nay, nhà thầu này đã trúng thầu 7 gói thầu với tư cách độc lập và liên danh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đáng chú ý là nhà thầu này được chỉ định thầu rút gọn trong nước thực hiện Gói thầu Xây lắp phần xử lý đường dẫn hai đầu cầu Điềm Tịnh thuộc Dự án Thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 1) với giá trúng thầu hơn 770 tỷ đồng. Nhà thầu này đã liên danh cùng với Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam – CTCP trúng thầu Gói thầu Thi công xây lắp và thiết bị thuộc Dự án Hồ chứa nước Đắc Lộc theo hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước với giá trúng thầu là 142,5 tỷ đồng.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hoạt động đa lĩnh vực: xây dựng; dịch vụ công ích; trang trí nội, ngoại thất; vận tải hàng hóa; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; sản xuất bê tông, cấu kiện kim loại… Vốn điều lệ của Công ty là 20 tỷ đồng.          

Hải Bình