Khan hiếm tiền mặt, Phương Anh nộp hồ sơ lên HOSE

(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty CP Quốc tế Phương Anh. Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 25,5 triệu cổ phần, tương đương với vốn điều lệ của Công ty là 255 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công ty CP Quốc tế Phương Anh thành lập vào năm 2010 với lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất các chủng loại thép, gia công kim loại… Công ty có trụ sở và nhà máy đặt tại Hưng Yên và các chi nhánh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2017 lần lượt là 813,2 tỷ đồng và 18,1 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 2,7% và 4,6% so với năm 2016. Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Công ty là 436 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chỉ chiếm 30%.

Một điểm đáng chú ý là, số dư tiền tệ tại thời điểm cuối năm 2017 của Công ty chưa đến 0,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng tới 37% từ 89,3 tỷ đồng lên 122,7 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho hàng hóa là 120,4 tỷ đồng, tăng 35% so với thời điểm đầu năm 2017.

 

Hoàng Việt