Kết thúc 2018: PVShipyard báo lỗ 63 tỷ đồng, nợ PVcomBank 615 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVShipyard) vừa công bố tình hình kinh doanh năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm đạt 370,3 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế là âm 63,3 tỷ đồng. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Trong năm 2017, Công ty đã ghi nhận khoản lỗ 92 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, tổng lỗ lũy kế của PVShipyard là gần 737 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty đã âm 141,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công ty cũng đang ghi nhận một khoản nợ phải trả lên tới 1.011 tỷ đồng và chiếm 61% trong số đó là khoản nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) trị giá 615 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

 

Hoàng Việt