Kem Thủy Tạ trình phương án tăng vốn gấp 10 lần

(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Công ty CP Thủy Tạ, Công ty dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên mức 300 tỷ đồng, gấp 10 lần hiện tại. Tuy vậy, phương án tăng vốn cụ thể chưa được công bố chi tiết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cho biết, hiện nay, dây chuyền sản xuất kem và nước tinh khiết mang thương hiệu Thủy Tạ đã lạc hậu, công suất thấp. Việc tăng vốn nhằm hướng tới di chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội cũng như có nguồn lực tài chính đáp ứng được định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Về mục tiêu kinh doanh, Thủy Tạ sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch 109 tỷ đồng doanh thu và 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2019 (gấp 3 lần lợi nhuận 2018).

 

Hoàng Việt