KDC lãi 70 tỷ quý II

Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO đạt 70 tỷ đồng, tăng 130% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần giảm 20,8% còn 1.674,7 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu thuần, giảm 30,3% khiến lợi nhuận gộp tăng 19,2% lên 484,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng 24,7% lên 48,9 tỷ đồng và doanh thu từ các hoạt động tài chính giảm 8,5% xuống 42,1 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng mạnh, 81,5% và 130,3%, lên 91,3 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng là 210 đồng.

KDC lãi 70 tỷ quý II - ảnh 1
Đơn vị: Tỷ đồng.
Cuối tháng 6, công ty có tổng tài sản trị giá 12.569 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục tài sản cố định (2.831 tỷ đồng) và đầu tư tài chính dài hạn (3.583 tỷ đồng), chiếm 51% tổng tài sản.

Năm 2019, Tập đoàn lên kế hoạch doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 9% thì lợi nhuận gấp 1,7 lần so với kết quả thực hiện năm trước. Như vậy, lũy kế 6 tháng, công ty hoàn thành 38,9% kế hoạch doanh thu và 50,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một năm trở lại đây, giá cổ phiếu KDC có xu hướng đi xuống. Giá cổ phiếu ghi nhận trong ngày 19/7 giảm gần một nửa so với thời điểm 16/8/2018.


NDH