KDC chốt trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 16%

(BĐT) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo CTCP Tập đoàn Kido (Mã: KDC) chốt quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/8 và thời gian thanh toán dự kiến là ngày 4/9. Với 50 triệu cổ phiếu quỹ và 205,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi gần 330 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 7.118 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm trước; song lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 440 tỷ đồng, giảm 63%.

Nửa đầu năm 2018, Công ty đạt 3.716 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26%; trong khi lợi nhuận sụt giảm 89% xuống 47 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và gần 9% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

T.H