ICON 4 trình phương án tăng vốn lên 320 tỷ đồng

(BĐT) - Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 (ICON 4, mã chứng khoán: CC4) vừa trình Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thành 320 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, ICON 4 dự kiến phát hành thêm 16 triệu cổ phần với giá chào bán bằng mệnh giá 10.000 đồng cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, một cổ đông sở hữu 1 cổ phần hiện tại của ICON 4 sẽ có quyền mua thêm một cổ phần mới trong đợt phát hành.

Cơ cấu cổ đông của ICON 4 trong thời gian qua đã có nhiều xáo trộn khi Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long (Taseco) hoàn tất bán ra toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu CC4 (tương ứng 37,6% vốn điều lệ).

Thay vào đó, xuất hiện 2 cổ đông mới là các cá nhân: Ông Nguyễn Đình Bách (hiện nắm giữ 9,73% vốn điều lệ) và ông Đoàn Duy Chinh (hiện nắm giữ 15,62%). Trước giao dịch, hai cá nhân này không sở hữu cổ phiếu CC4 nào.          

Hoàng Việt