Hơn 560 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh có kết quả

(BĐT) - Công bố tại buổi Họp báo Công bố chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp (DN) cả nước và các địa phương năm 2017, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm ngày 1/7/2018, cả nước có 560.417 DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh hoặc có chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng doanh thu của khu vực DN năm 2017 đạt 20,66 triệu tỷ đồng
Tổng doanh thu của khu vực DN năm 2017 đạt 20,66 triệu tỷ đồng

Tính đến thời điểm 1/7/2018, cả nước có 702.710 DN đang tồn tại thuộc diện quản lý thuế của Tổng cục Thuế, đây là những DN nằm trong danh sách quản lý của Tổng cục Thuế có mã số thuế, không tính những DN giải thể, DN ngừng hoạt động chờ giải thể, nhà thầu phụ, chi nhánh.

Trong số đó, có 674.759 DN tồn tại có báo cáo tài chính hoặc không có báo cáo tài chính nhưng Tổng cục Thống kê điều tra được; 27.951 DN có trong danh sách quản lý của thuế nhưng không có báo cáo tài chính và Tổng cục Thống kê không xác minh được.

Trong tổng số 674.759 DN có 560.417 DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh hoặc có chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh; có 80.948 DN đang tồn tại nhưng không có kết quả sản xuất kinh doanh (doanh thu bằng 0 và không phát sinh chi phí sản xuất, chỉ có chi phí để duy trì DN, như: nộp thuế môn bài..); có 33.394 DN ngừng hoạt động chờ giải thể.

Tổng số DN thực tế đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2017 trên phạm vi cả nước là 560.417 DN, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2016.

Tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh của toàn bộ khu vực DN tại thời điểm 31/12/2017 đạt 33 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2016.

Tổng doanh thu của khu vực DN năm 2017 đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016.Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016.

Khu vực DN năm 2017 đóng góp 954,1 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 10,8% so với năm 2016.Thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2017 của toàn bộ khu vực DN đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2016.

Trần Kiên