Hoàng Anh Gia Lai dự kiến thu hơn 1.000 tỷ từ dự án Myanmar

Hoàng Anh Gia Lai cho biết hiện Trung tâm thương mại Myanmar Plaza đã lấp đầy diện tích cho thuê...
Trung tâm thương mại Myanmar Plaza có tổng diện tích lên đến 40.000m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các hạng mục và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giải trí của khách hàng.
Trung tâm thương mại Myanmar Plaza có tổng diện tích lên đến 40.000m2, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các hạng mục và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, giải trí của khách hàng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được diễn ra vào ngày 30/6/2017 tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, trong năm 2017, công ty sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại của giai đoạn 1. Công ty cũng cho biết, hiện đã lấp đầy diện tích cho thuê. Đồng thời, phấn đấu nâng diện tích cho thuê văn phòng lên 80% và công suất cho thuê phòng khách sạn lên 70%. 

Nếu kế hoạch thành công, công ty dự kiến doanh thu đạt khoảng 1.142 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 607 tỷ đồng.

Các ngành khác như bao gồm doanh thu cung cấp dịch vụ, xây dựng, doanh thu bán hàng hóa và doanh thu bán căn hộ đạt khoảng 630 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 158 tỷ đồng.

Năm 2017, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 6.335 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 2.185 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 552 tỷ đồng. 

Cụ thể, về ngành chăn nuôi bò thịt, Tập đoàn dự kiến sẽ tiêu thụ khoảng 40.000 con trong năm 2017 góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 124 tỷ đồng. Kế hoạch này chỉ bằng khoảng 1/3 con số thực tế tiêu thụ trong năm 2016, cụ thể năm ngoái tổng số bò xuất bán là 122.740 con, mang về doanh thu 3.475 tỷ đồng.

Về ngành trồng trọt, với cao su, trong năm 2017 diện tích khai thác 11.000 ha, dự kiến thu được 18.000 tấn mủ khô góp phần mang lại doanh thu khoảng 745 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 202 tỷ đồng.

Về cây ăn quả, Công ty tham gia vào dự án trồng chanh dây từ đầu năm 2016 và bắt đầu có nguồn thu vào cuối năm 2016, mặc dù đóng góp chưa nhiều vào cơ cấu doanh thu năm 2016, nhưng bước đầu dự kiến mang lại nguồn thu đáng kể cho công ty trong năm 2017. Để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, với mục tiêu lấy ngắn nuôi dài, Công ty tận dụng quỹ đất dôi dư tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng các loại cây ăn quả khác.

Với mảng chanh dây, dự kiến năm 2017 Công ty ước thu được 56.250 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 1.055 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 437 tỷ đồng.

Với mảng thanh Long, dự kiến năm 2017 Công ty dự kiến thu được 17.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 680 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 303 tỷ đồng; 

Với cây chuối, dự kiến năm 2017 Công ty dự kiến thu được 50.000 tấn góp phần mang lại doanh thu khoảng 843 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 354 tỷ đồng.


Vneconomy