Hoa Sen tính huy động tối đa 2.000 tỷ đồng

Công ty sẽ phát hành trái phiếu tối đa 1.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu huy động tối đa 1.000 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu/trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược, nhà đầu tư khác.

Trong đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu với lượng vốn cần huy động 500 – 1.000 tỷ đồng. Đồng thời Hoa Sen sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá trị dự kiến là 500 – 1.000 tỷ đồng. Mục đích huy động vốn là nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài phương án huy động vốn, Hoa Sen còn có chủ trương tái cấu trúc một số tài sản nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: sắp xếp, tinh gọn, thanh lý một số khu đất, mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Tập đoàn để thu hồi vốn; và thu hồi các chi phí đầu tư đối với một số dự án chấm dứt triển khai.

Thêm nữa, HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm khoảng 60 chi nhánh thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen theo chủ trương tái cấu trúc hệ thống phân phối. Hoa Sen sẽ cân nhắc nhận chuyển nhượng thêm chi nhánh để phát triển hệ thống phân phối lên 500-600 chi nhánh tại từng thời điểm thích hợp.

Niên độ 2018-2019, Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 2.006 tấn, tăng 7% so với niên độ trước. Doanh thu dự kiến giảm 9% xuống 31.500 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng dự kiến tăng 22% đạt 500 tỷ đồng.


NDH