Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc vẫn chưa thoát lỗ

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Công ty CP Hóa phẩm dầu khí DMC - miền Bắc (DMC - miền Bắc) đạt gần 19 tỷ đồng, bằng 14% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận gộp của Công ty ghi nhận âm 0,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2017, Công ty còn lãi 6,5 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Lũy kế đến quý II/2017, DMC - miền Bắc lỗ 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này là hơn 0,2 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty âm 8,4 tỷ đồng.      

Việt Nguyễn