Hỗ trợ DNNVV ứng phó với rủi ro thiên tai

(BĐT) - Diễn đàn Doanh nghiệp quốc gia với chủ đề: “Nâng cao năng lực ứng phó và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30/9.

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các vấn đề về luật pháp và chính sách phát triển DNNVV, tập trung vào ứng phó với rủi ro khí hậu và xây dựng kế hoạch liên tục trong kinh doanh; bảo hiểm rủi ro thiên tai ở Việt Nam; tăng cường năng lực cho DNNVV ứng phó và phục hồi sau tác động rủi ro từ thiên tai…

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang phải hứng chịu nhiều tác động do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, trong đó, khối DNNVV cũng đang phải chịu tác động không nhỏ từ quá trình này.         

Việt An