HII lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 29,4% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần An Tiến Industries (HoSE: HII), công ty con của CTCP Nhựa An Phát Xanh Phát AAA đã công bố kết quả kinh doanh năm 2019. Mặc dù doanh thu thuần giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế tăng 29,4 % so với cùng kỳ.
Mặc cho doanh thu thuần có sự sụt giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế tăng 29,4 % so với cùng kỳ.
Mặc cho doanh thu thuần có sự sụt giảm nhẹ, lợi nhuận sau thuế tăng 29,4 % so với cùng kỳ.

Năm 2019, tổng doanh thu thuần của HII đạt mức 4.613 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ. Lý do dẫn đến sự sụt giảm nhẹ này đến từ doanh thu kinh doanh hạt nhựa giảm từ 4.285 tỷ đồng xuống còn 3.859 tỷ đồng dưới sự tác động của giá hạt nhựa giảm 20% trong năm 2019.

Biên lợi nhuận gộp của HII lại cải thiện từ 4,3 % lên 5,1 %  do doanh thu sản xuất kinh doanh tăng trưởng lên 635 tỷ (tăng 35% so với cùng kỳ) trong năm 2019 nhờ sản lượng xuất bán tăng trưởng 58%. Chính sự cải thiện biên lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm của HII đạt 58,5 tỷ đồng, tăng 29,4 % so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2019, HII đạt 153,7% kế hoạch về doanh thu và 83,5% kế hoạch về lợi nhuận năm. Thu nhập trên cổ phần EPS đạt 1.769 VNĐ/cp.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty ước đạt 60 tỷ đồng, tăng trưởng 2,56% lợi nhuận so với năm 2019.


NDH