HEM trình phương án sáp nhập VIHEM

(BĐT) - Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường gồm nhiều nội dung. Trong đó, đáng chú ý là việc Ban lãnh đạo HEM trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM).
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, HEM sẽ phát hành thêm 1.904.650 cổ phiếu cho cổ đông của VIHEM tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, để hoán đổi lấy 3.809.300 cổ phần đang lưu hành của VIHEM. Tức 2 cổ phần của VIHEM (trừ số cổ phần VIHEM do HEM nắm giữ) sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phần của HEM tại thời điểm phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Việc hoán đổi cổ phần sẽ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng để thực hiện giao dịch sáp nhập cho HEM. Dự kiến HEM sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi trong quý IV/2018 hoặc quý I/2019.

Sau khi thực hiện sáp nhập, vốn điều lệ của HEM sẽ tăng từ 368 tỷ đồng lên 387 tỷ đồng.

Hoàng Việt