HDG phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán thêm tổng tỷ lệ 25%

HDG sẽ phát hành tối đa 19 triệu cp để tăng vốn lên thành 950 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) vừa thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên thành 950 tỷ đồng.

Theo phương án, công ty dự kiến sẽ phát hành tối đa 19 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tổng tỷ lệ 25% và được chia làm 2 đợt.

Đợt 1, HDG phát hành gần 11,4 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 15%, nguồn vốn lấy từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cùng một số quỹ khác.

Đợt 2, công ty sẽ chào bán tối đa 7,6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện 10%. Tổng số tiền dự kiến huy động là 76 tỷ đồng.

Với số tiền huy động trên, HĐQT đã thống nhất chuyển đổi mục đích sử dụng từ bổ sung vốn lưu động thành góp vốn vào CTCP Hà Đô – Bình Thuận (HDG sở hữu 75% vốn) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ của công ty này.

Hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty trong quý I khá tích cực với doanh thu tăng trưởng 40% lên 240 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế cao gấp 6,6 lần cùng kỳ đạt 34,5 tỷ đồng.

Theo công ty, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh là do hoạt động thủy điện và khách sạn gia tăng, ngoài ra chi phí lãi vay quý I lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.


NDH