HAX đặt mục tiêu tăng trưởng 21% lợi nhuận năm 2018

(BĐT) - Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã CK: HAX) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, HĐQT HAX yêu cầu Ban Tổng giám đốc, giám đốc tài chính, giám đốc các chi nhánh đôn đốc cán bộ nhân viên thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2017, đảm bảo đạt và vượt chi tiêu tối thiếu 100% kế hoạch 4.300 tỷ doanh thu, 120 tỷ lợi nhuận trước thuế và 96 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Bên cạnh đó, HAX đặt kế hoạch kinh doanh năm 2018 với lãi trước thuế là 145 tỷ đồng, tăng 21%; lãi ròng đạt 116 tỷ đồng, tăng 21% so với kế hoạch 2017.

Theo biên bản đăng ký chỉ tiêu bán hàng 2018 đối với nhà máy MBV, HAX dự kiến sẽ bán 2.592 xe với doanh thu ước tính đạt 5.184 tỷ đồng (bao gồm cả dịch vụ). 

Hoàng Hải