Handiresco báo lãi 21,7 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 27%

(BĐT) - Theo báo cáo tài chính 6 tháng 2019 của Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (Handiresco), doanh thu 6 tháng đạt gần 158 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2018. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Handiresco đạt 88,7 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế của Handiresco giảm 27%, từ gần 30 tỷ đồng xuống còn 21,7 tỷ đồng.

Năm 2019, Handiresco đã thông qua mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý là 26,5 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn so với mức thu nhập đã chi ra trong năm 2018 là 41,1 triệu đồng/người/tháng. Đối với người lao động, mức thu nhập bình quân năm 2019 là gần 14 triệu đồng/người/tháng.          

Hoàng Việt