Hacisco tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%

(BĐT) - Công ty cổ phần Hacisco (Mã CK: HAS) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 5%.

Tổng số tiền dự kiến Công ty sẽ bỏ ra để chi cổ tức là 3,9 tỷ đồng. Thời gian đăng ký cuối cùng dự kiến 7/12 và ngày chi trả dự kiến là 18/12.

Về tình hình hoạt động 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 138 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ 2016, hoàn thành 50% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9/2017, Công ty đang phải trích lập dự phòng hơn 5,2 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh. Một số cố phiếu trong danh mục đầu tư của Công ty gồm có ATA, ITC, HDC, ITA, THI, HAG, VHG… Tổng giá hợp lý các cổ phiếu là hơn 1,2 tỷ đồng trong khi giá gốc hơn 6.4 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng 2017 của Công ty đạt 16,4 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ, vượt 3,4 tỷ đồng chỉ tiêu lợi nhuận của năm.

Hoàng Hải