Habeco chia cổ tức tiền mặt 75,57%

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco -HoSE: BHN) đã thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 75,57%, tương đương số tiền gần 1.752 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 (201 tỷ), từ quỹ đầu tư phát triển (1.533 tỷ) và nguồn cổ tức được chia từ Bia Hà Nội Hải Dương (17,6 tỷ).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 9/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 6/6. Thời gian chi trả dự kiến từ 1/10.

Việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 của Habeco được thực hiện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông. Ngoài ra, Habeco còn nhận thêm nguồn cổ tức do hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển từ các công ty con Bia Hà Nội Hải Dương (27,4 tỷ), Bia Thanh Hóa (32,9 tỷ) và Cồn Rượu Hà Nội (90,7 tỷ). Habeco sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường phân phối tiếp cổ tức cho cổ đông khi các công ty con trên thực hiện chi trả cổ tức về cho Habeco.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Habeco ghi nhận doanh thu 6 tháng sụt giảm 8% so với cùng kỳ còn 3.996 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm đạt 304,6 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2018.


NDH