Hà Tĩnh xin chủ trương kinh doanh đặt cược đua chó

(BĐT) - Hiện nay đã có đơn vị đầu tư trên 82,47 tỷ đồng vào Trường đua chó tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên hoạt động kinh doạnh này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nên Hà Tĩnh đang xin Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dự án Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành, tại khu du lịch Xuân Thành, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân của Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (nay là Công ty CP Đua chó Xuân Thành) được UBND cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2007 và điều chỉnh lần 1 vào năm 2014.

Mục tiêu ban đầu là thành lập, phát triển và mở rộng môn thể thao đua chó tại Việt Nam phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, lôi cuốn khách du lịch. Dự án sử dụng diện tích 29.343m2; tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, thời gian hoạt động 49 năm.

Khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ điều kiện: Nhà đầu tư chỉ được hoạt động đua chó có đặt cược, dự thưởng sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành lập quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường, thuê đất và đầu tư xây dựng xong các hạng mục công trình của Dự án gồm: Đường đua, nhà khán đài, nhà thú y, nhà bán vé và các hạng mục hạ tầng dịch vụ khác; mua sắm hệ thống máy móc thiết bị, phương tiện, chó đua và chuẩn bị nhân lực để đi vào hoạt động. Tổng giá trị đã đầu tư là trên 82,47 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm dịch vụ thể thao giải trí đua chó Xuân Thành theo UBND Tỉnh là cơ bản đáp ứng được các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật phục vụ đua chó; mặt khác, nhà đầu tư đã bỏ vốn trên 82,47 tỷ đồng.

Do đó, để sớm đưa Dự án vào hoạt động, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, cho phép bổ sung Dự án vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh chưa hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. Dự kiến việc điều chỉnh Quy hoạch sẽ trình HĐND Tỉnh thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2018. Do đó, tỉnh này cũng đề nghị Chính phủ giao Bộ KH&ĐT tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án nêu trên.

Hải Bình