Hà Nội: DN đăng ký kinh doanh qua mạng đạt gần 100%

(BĐT) - Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong năm 2017, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới trên địa bàn là 25.160 DN, tăng 11% so cùng kỳ năm 2016. 

Tổng số vốn đăng ký đạt 240 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Năm qua, Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Theo đó, tỷ lệ DN đăng ký kinh doanh qua mạng đạt xấp xỉ 100%.

Về thu hút đầu tư, năm 2017, Hà Nội đã thu hút được 462 dự án mới có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 2,4 tỷ USD, tăng 12 dự án và tăng 25,5% về vốn so cùng kỳ, trong đó dự án 100% vốn nước ngoài cấp mới là 370 dự án, tăng 2,5% so cùng kỳ,  dự án liên doanh là 92 dự án, tăng 3,4%.

Về thu hút vốn đầu tư trong nước, ước tính năm 2017 Thành phố chấp thuận đầu tư 160 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách, với số vốn đăng ký 110 nghìn tỷ đồng; tiếp nhận 128 dự án theo hình thức PPP (9 dự án chuyển hình thức đầu tư, còn 119 dự án), trong đó 8 dự án đã hoàn thành, 12 dự án đang triển khai thực hiện, 99 dự án đang tiến hành các thủ tục.    

Việt Anh