Hà Nội: 100% hồ sơ đăng ký thành lập DN qua mạng

(BĐT) - Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 của TP. Hà Nội vừa được Cục Thống kê Thành phố công bố, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn đạt 100%, bảo đảm chất lượng và đúng hạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, ước tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2019, Thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 20.562 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 263,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9% về số lượng doanh nghiệp và tăng 28% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/9/2019, tổng vốn đăng ký của các dự án thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn đạt 1.012 triệu USD, trong đó đăng ký mới 631 dự án với số vốn đạt 503 triệu USD; 148 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 509 triệu USD. Trong 9 tháng năm 2019, nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 5.226 triệu USD. Số dự án chấm dứt, tạm ngừng, giải thể hoạt động là 27 dự án, trong đó 24 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và liên doanh, liên kết là 3 dự án.       

          

Trung Hiếu