Gói thầu chính thuộc dự án cải tạo Bệnh viện Tai Mũi Họng TW đã chọn được nhà thầu

(BĐT) - Theo thông tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, gói thầu lớn nhất của Dự án Cải tạo, mở rộng, hoàn chỉnh Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương quy mô 200 giường bệnh đã lựa chọn được nhà thầu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, đó là Gói thầu XL-TB 01/2017: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị gắn với công trình - khu khám và chữa bệnh ban ngày. Giá gói thầu này là 149,5 tỷ đồng. Qua đấu thầu rộng rãi, Liên danh Tổng công ty Thành An - Công ty CP Đầu tư HBH Việt Nam - Công ty TNHH Phát triển công nghệ và Xây dựng Việt Nam được lựa chọn với giá trúng thầu 138,9 tỷ đồng, giảm gần 11 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,1% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư 169,436 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước và vốn hợp pháp khác của Bệnh viện. Ngày 4/5/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1723/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 9 gói thầu thuộc Dự án, trong đó có 6 gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, còn lại thực hiện đấu thầu rộng rãi.

Đến thời điểm này, đã có 2 gói thầu đấu thầu rộng rãi thuộc Dự án công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Ngoài gói thầu XL-TB 01/2017, Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị cũng đã lựa chọn được nhà thầu, là Công ty CP Tư vấn xây dựng tổng hợp.

Minh Thư