Gỗ Đức Thành: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng tăng 47%

(BĐT) - Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã CK: GDT) vừa công cố báo cáo tài chính quý III/2017. Theo đó, doanh thu thuần trong quý đạt hơn 101,3 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của GDT chỉ còn hơn 34,2 tỷ đồng. Doanh thu tài chính đạt 3,2 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí tài chính cũng chỉ hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng không tăng so với cùng kỳ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 1 tỷ đồng.

9 tháng năm 2017, GDT ghi nhận mức doanh thu đạt hơn 267,3 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt trên 79 tỷ đồng, tăng 47%, trong đó GDT ghi nhận hơn 21,5 tỷ đồng lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mỹ Phước 2 vào khoản thu nhập khác.

Tính đến cuối quý III/2017, tổng tài sản của GDT là hơn 359 tỷ đồng; tổng tiền gửi ngắn và dài hạn tiếp tục tăng, đạt trên 220 tỷ đồng, chiếm 62% tổng tài sản. Ngoài ra, GDT cũng còn khoản vay nợ ngắn hạn hơn 43 tỷ đồng, tăng 22 tỷ so với đầu năm 2017.

 

Hoàng Hải