Gỡ bỏ hạn chế sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp Việt

(BĐT) - Tổ công tác của Thủ tướng vừa có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 4/2018.
Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị sớm rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các trường hợp hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Ảnh: Hoài Tâm
Tổ công tác của Thủ tướng đề nghị sớm rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các trường hợp hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Ảnh: Hoài Tâm

Theo báo cáo, từ ngày 1/1/2017 đến 30/4/2018, có tổng số 26.705 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Trong đó, có 15.876 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn: 13.458, quá hạn: 2.418); 10.829 nhiệm vụ chưa hoàn thành (trong hạn: 10.440, quá hạn: 389 - chiếm 2,4%, giảm 2,3% so với tháng trước).

Báo cáo của Tổ công tác nhấn mạnh đến việc các bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động xóa bỏ các điều kiện kinh doanh, giấy phép con đúng theo tinh thần và chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, báo cáo của Tổ công tác cũng chỉ rõ các tồn tại hạn chế của Bộ Tài chính như để xảy ra tình trạng sách nhiễu, tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong ngành hải quan. Tổ công tác yêu cầu Bộ Tài chính có biện pháp xử lý nghiêm khắc những cán bộ có hành vi tiêu cực, sách nhiễu doanh nghiệp…

Đặc biệt, về quy định mức "trần" sở hữu nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam, qua nắm bắt thực tế, Tổ công tác đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng tổ chức rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các trường hợp hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp.

Các bộ, ngành cần điều chỉnh quy định theo hướng gỡ bỏ hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49% cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 2 Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

Hoàng Minh