GKM chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu

(BĐT) - Ngày 15/1 tới, CTCP Gạch Khang Minh (Mã CK: GKM) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/1, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 22/1 đến 26/2.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn từ 45 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. Giá phát hành là 11.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 1:2.

Dự kiến tổng số tiền huy động được khoảng 99 tỷ đồng. Trong đó, 79 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vốn cho Công ty TNHH Sản xuất Gạch Khang Minh, công ty con do GKM nắm giữ 100% vốn. Còn lại 20 tỷ đồng được dùng để tái cơ cấu nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động.

Hoàng Hải