Giành quyền sở hữu trí tuệ tại Asean : Con đường hoa hồng đầy gai

Sở hữu trí tuệ ngày nay đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho các doanh nghiệp trước khi họ muốn vào một thị trường nào đó. Tại Việt Nam từ cuối năm 2015, nhiều chuyên gia đã nhắc đến thị trường 600 triệu dân rộng mở cho các doanh nghiệp khi Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN (AEC) được hình thành. Tuy nhiên để thị trường rộng lớn này thành của mình, các DN Việt Nam đang phải nỗ lực dành được quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại cả 10 nước ASEAN.
Giành quyền sở hữu trí tuệ tại Asean : Con đường hoa hồng đầy gai


FBNC

Tin liên quan