Giảm gần 11.000 container phế liệu tại cảng biển

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, đến giữa tháng 9/2019, số container khai báo là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 10.102 container, giảm mạnh 10.852 container so với cuối năm 2018.
Số container khai báo là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 10.102 container. Ảnh: Internet
Số container khai báo là phế liệu hiện lưu giữ tại cảng biển là 10.102 container. Ảnh: Internet

Để xử lý triệt để, hiệu quả vấn đề phế liệu tồn đọng, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về quyết định ban hành quy chế phối hợp kiểm soát hàng phế liệu nhập khẩu tại các cửa khẩu.

Về phương án xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, Bộ Tài chính báo cáo, đề xuất Thủ tướng trình tự các bước xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trong việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển.

Riêng đối với hàng hóa tồn đọng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và hàng hóa tồn đọng là chất thải phóng xạ, Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xử lý theo hướng yêu cầu hãng tàu có trách nhiệm thực hiện vận chuyển lô hàng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Hải quan.

Hoàng Oanh