Ghi nhận khoản lãi đột biến từ công ty liên doanh, lợi nhuận SGP tăng trưởng 1.507%

(BĐT) - Sau sự cố hệ thống phần mềm kế toán bị nhiễm virus và bị mã hóa toàn bộ số liệu dẫn đến chậm trễ trong việc công bố báo cáo tài chính, Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán: SGP) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2017 với nhiều chỉ tiêu tăng vọt so với năm 2016.

Cụ thể, doanh thu thuần cả năm 2017 đạt 1.160 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với năm 2016. Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 437,8 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Công ty vẫn tăng trưởng 1.507% so với năm 2016, đạt 430,8 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên một cổ phần (EPS) tương ứng 1,890 đồng.

Ghi nhận khoản lãi đột biến từ công ty liên doanh, lợi nhuận SGP tăng trưởng 1.507% - ảnh 1
Nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận đột biến là do khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt gần 174,7 tỷ đồng. Trong khi khoản mục này năm 2016 ghi nhận lỗ 190 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 chỉ đạt 122,8 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2016.

Ghi nhận khoản lãi đột biến từ công ty liên doanh, lợi nhuận SGP tăng trưởng 1.507% - ảnh 2
Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm 2017 đạt 4.387 tỷ đồng, tăng 27% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương với tiền + các khoản tiền gửi đạt hơn 995,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, khoản mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết đạt 450,4 tăng 137% so với thời điểm đầu năm. Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, mục 12 các khoản đầu tư tài chính dài hạn cho biết, khoản đầu tư lớn nhất là vào Công ty Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế CSG - SSA chỉ còn 393 tỷ đồng (vốn góp ban đầu 1,030 tỷ đồng) do lỗ lũy kế của đơn vị này tại thời điểm cuối năm 2017 là 637 tỷ đồng.

Hoàng Việt