GEX đạt 952 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng

(BĐT) -Trong quý III/2018, Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GEX) đạt doanh thu 3.830 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 đạt 10.049 tỷ đồng, tăng 15,9% so với 9 tháng đầu năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong quý III/2018 lần lượt đạt 483 tỷ đồng và 417 tỷ đồng, tăng 64,5% và 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của GEX vượt mốc nghìn tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 952 tỷ đồng, tăng 51,2% so với 9 tháng đầu năm 2017. 

Việt Hà