GEX chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%

Ngày đăng ký cuối cùng chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cùng là 17/8.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex - HOSE: GEX) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với phương án chia cổ tức bằng tiền, Gelex sẽ thực hiện chi trả với tỷ lệ 10%, tương ứng với số tiền dự chi là 339 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thời gian thanh toán dự kiến 31/8.

Đối với phương án chia thưởng cổ phiếu, Gelex dự kiến phát hành 67,76 triệu cổ phiếu mới (tỷ lệ 20%) để tăng vốn điều lệ lên gần 4.066 tỷ đồng.

Nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán năm 2017. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/8.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Gelex ghi nhận lãi sau thuế 1.315 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2016. Công ty cũng có 622 tỷ thặng dư vốn cổ phần và 935 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2017.

Hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm ghi nhận lãi sau thuế 528 tỷ đồng, giảm đến 32% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.432 đồng. Giá cổ phiếu trên sàn là 35.400 đồng/cp (7/8).


NDH