Gelex Electric - IFC - TSI: Bộ ba trúng nhiều gói thầu thiết bị điện

(BĐT) - Liên danh Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric) - Công ty CP Đầu tư IFC - Công ty TNHH Cung ứng vật tư khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ (TSI) vừa được lựa chọn là nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3 Mua sắm 100.000 công tơ điện một pha một giá có module đo xa RF đợt 2 phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018 thuộc dự án cùng tên do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp. Tỷ lệ giảm giá so với giá gói thầu (46,75 tỷ đồng) là 0,4%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 70 ngày.

Cả ba thành viên trong Liên danh đều có địa chỉ tại Hà Nội và từng trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị điện.

Tính riêng từ đầu năm tới nay, Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex từng trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị điện có giá trị hàng chục tỷ đồng. Đơn cử Gói thầu Mua sắm biến điện áp trung thế cho nhu cầu đợt 1 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH, với giá trúng thầu là 30,247 tỷ đồng; Gói thầu Công tơ điện tử 2018 - Công tơ điện tử 1 pha công nghệ RF cấp cho vùng ngoại thành do Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội mời thầu, với giá trúng thầu là 27,951 tỷ đồng; Gói thầu Mua sắm biến dòng điện trung thế cho nhu cầu đợt 1 năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH, với giá trúng thầu là 23,069 tỷ đồng...

Công ty CP Đầu tư IFC từng liên danh với TSI trúng một số gói thầu như: Gói thầu số 2 Mua 128.000 công tơ một pha một giá công nghệ RF và 500 DCU  do Tổng công ty Điện lực miền Bắc mời thầu, với giá trúng thầu là 117,18 tỷ đồng (liên danh IFC - TSI - ELCOM); Gói thầu Mua sắm 170.000 công tơ điện tử một pha một giá đợt 1 phục vụ sản xuất kinh doanh điện năm 2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc với giá trúng thầu là 79,101 tỷ đồng (liên danh GELEX EMIC - IFC - TSI)...

Lê Xuân