GAS đăng ký bán hơn 600.000 cổ phiếu quỹ

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (GAS) đăng ký bán toàn bộ 601.930 cổ phiếu quỹ. Đây là số cổ phiếu đã được GAS mua vào từ quý I/2015, giá trung bình khoảng 65.632 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch 27/12/2017, thị giá GAS là 98.800 đồng/cổ phiếu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Khối lượng cổ phiếu đặt bán ra mỗi ngày không ít hơn 3% và không nhiều hơn 10%, giá bán theo mức giá thị trường tại thời điểm giao dịch. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 5/1/2018 đến ngày 3/2/2018.

Trước đó, GAS công bố ước đạt 62.562 tỷ đồng doanh thu, vượt 21% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế 9.750 tỷ đồng, vượt 55% kế hoạch cả năm 2017.


ĐTCK