Gần 3.000 tấn tôn màu của Samsung được miễn trừ biện pháp tự vệ

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định bổ sung lượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu PCM, VCM nhập khẩu của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công ty Samsung) với khối lượng bổ sung là 2.974 tấn trong năm 2019. Thời điểm có hiệu lực từ ngày 12/4/2019 đến ngày 31/12/2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Vào tháng 5/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu. Tiếp đó tháng 2/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 268/QĐ-BCT về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Samsung nhập khẩu tôn màu chất lượng cao năm 2019, cụ thể lượng miễn trừ là 7.213 tấn.

Ngày 12/4/2019, Cục Phòng vệ thương mại thuộc Bộ Công Thương đã nhận được đơn đề nghị của Công ty Samsung về việc bổ sung hạn ngạch miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao năm 2019.          

Trung Hiếu