Gần 110.000 DN thành lập mới trong 10 tháng năm 2018

(BĐT) - Trong 10 tháng năm 2018, cả nước có 109.611 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,3% về số DN và tăng 9,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 
Tổng vốn đăng ký bổ sung của các DN trong 10 tháng qua là 3,1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Tổng vốn đăng ký bổ sung của các DN trong 10 tháng qua là 3,1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Đây là thông tin được Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong Báo cáo tình hình đăng ký DN tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018 vừa công bố.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2018 là 3,1 triệu tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 1,1 triệu tỷ đồng của DN đăng ký thành lập mới và 2 triệu tỷ đồng (tăng 44,6%) thông qua 35.838 lượt đăng ký tăng vốn của các DN đang hoạt động (tăng 21,4%). Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong 10 tháng đầu năm là hơn 10 tỷ đồng. Số lao động đăng ký của các DN là gần 925.000 lao động, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2017...

Cũng trong 10 tháng, cả nước chứng kiến gần 20.800 DN quay trở lại hoạt động, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng số lượng DN đăng ký ngừng kinh doanh có thời hạn, DN ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2018 của cả nước là 91.711 DN.

Riêng tháng 10, cả nước có 13.000 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 152.541 tỷ đồng; tăng 16,5% về số DN và tăng 27,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 26,8% so với tháng 9/2018. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới là 105.049 lao động, tăng 23,5% so với tháng trước, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2017.       

Việt Anh