FPTS: Lợi nhuận quý II/2018 tăng 44,8%

(BĐT) - Công ty CP Chứng khoán FPT (FPTS) cho biết, lợi nhuận ròng quý II/2018 đạt 59,3 tỷ đồng, tăng 44,8% so với cùng kỳ 2017. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng doanh thu hoạt động và doanh thu hoạt động tài chính quý II/2018 đạt 117 tỷ đồng, tăng trưởng 46,08%.

Các hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý II/2018 đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2017. Cụ thể, doanh thu môi giới chứng khoán tăng 11,5 tỷ đồng, lãi từ khoản cho vay giao dịch ký quỹ tăng 21,6 tỷ đồng, tương đương 62,8%, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng 1,6 tỷ đồng, tương đương 29,4%.        

Hoàng Việt