Eximbank bất ngờ bầu cùng lúc 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh, là thành viên HĐQT Ngân hàng Eximbank đã bất ngờ được bầu vào ghế Phó Chủ tịch HĐQT của nhà băng này. Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực tức thì ngay ngày ký (12/6).
2 thành viên HĐQT được bầu vào ghế Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) là ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh
2 thành viên HĐQT được bầu vào ghế Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) là ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank (mã EIB) ngày 12/6 đã ra quyết định bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch HĐQT gồm 1 người Việt và 1 người Nhật.

Theo đó, 2 thành viên HĐQT được bầu vào ghế Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 6 (2015 - 2020) là ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh. Ông Đặng Anh Mai tham gia hội đồng quản trị EIB từ năm 2013, còn ông Yasuhiro Saitoh tham gia vào EIB hồi năm 2015.

Trong thời gian qua, vấn đề nhân sự cao cấp tại Eximbank là tâm điểm gây sự chú ý trên thị trường khi các cổ đông lớn muốn tham gia vào HĐQT. Thông tin nhà băng này cùng lúc bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch HĐQT cũng gây nhiều bất ngờ.

Tại ĐHCĐ ngày 21/4/2017, việc thay đổi nhân sự cấp cao tại HĐQT ngân hàng cũng đã được thông qua. Theo đó, đại hội đã bầu ông Yutaka Moriwaki thay thế ông Naoki Nishizawa (đại diện vốn góp của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking) làm thành viên hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Đến nay, HĐQT Eximbank có 9 thành viên gồm ông Lê Minh Quốc (thành viên HĐQT độc lập), Chủ tịch HĐQT, ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Đặng Anh Mai, ông Yutaka Moriwaki, ông Cao Xuân Ninh, ông Yasuhiro Saitoh, ông Nguyễn Quang Thông, ông Ngô Thanh Tùng.

Eximbank bất ngờ bầu cùng lúc 2 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - ảnh 1

Về tình hình kinh doanh quý I/2017, ban lãnh đạo Eximbank cho biết, đến ngày 31/3/2017, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm từ 55% xuống 45%, thấp hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn tăng trưởng 7,7% so với cuối 2016, tín dụng trong 3 tháng đầu năm không tăng trưởng, trong đó thu hồi trước hạn khoảng 500 tỷ đồng theo kết luận thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2017, Eximbank đặt chỉ tiêu kinh doanh với tổng tài sản đạt 150.000 tỷ đồng tăng 16% so với 2016, huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng tăng 17%, dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng tăng 14%, tiếp tục xử lý nợ xấu, thu hồi nợ và đưa nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế đạt 600 tỷ đồng.


Dân trí