EVN nhận danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”

(BĐT) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa tổ chức lễ công bố "Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018" được thực hiện bởi Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam.
EVN nhận danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”

Chương trình được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016. Năm 2018, Chương trình và Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) đã được đưa vào nội dung Nghị quyết 19 về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Trong lần đầu tiên tham gia chương trình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vinh dự được Hội đồng đánh giá nằm trong danh sách 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018. Chương trình là một "cú hích" giúp nâng cao nhận thức, khuyến khích doanh nghiệp Việt nói chung và EVN nói riêng hướng đến thực hiện phát triển bền vững mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ chỉ số CSI 2018 gồm 131 tiêu chí, được điều chỉnh tiệm cận với Bộ tiêu chuẩn GRI Standard của Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu cũng như phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế. CSI 2018 có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp và là công cụ trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp trong việc lập báo cáo bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế của GRI Standard. Bộ chỉ số CSI chính là chiếc gương phản chiếu sự lớn mạnh của doanh nghiệp.

Để đáp ứng được các tiêu chí của CSI 2018 và đạt được chứng nhận nằm trong số 100 doanh nghiệp đạt được "Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2018", trong những năm qua EVN đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ trong chiến lược phát triển của EVN. Bên cạnh ghi nhận của VCCI, các cố gắng và nỗ lực của EVN đã được cộng đồng và nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận.

Trong nhiều năm qua, sản lượng điện tăng trưởng liên tục. Năm 2017 EVN đạt 174,65 tỷ kWh, tăng trưởng 9,3% so với năm 2016. Đến nay, EVN đã đưa điện đến 100% số xã và 98,83% số hộ dân. Việt Nam được Ngân hàng Thế giới công nhận là một trong những quốc gia thực hiện tốt nhất việc cung cấp điện đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Báo cáo TRAC 2018 về đánh giá thực tiễn công bố thông tin doanh nghiệp của Tổ chức Hướng tới Minh bạch - cơ quan đầu mối của Tổ chức Minh bạch quốc tế đã đánh giá EVN là doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất trong số 15 doanh nghiệp nhà nước được đánh giá trong Báo cáo. Công tác bảo vệ môi trường luôn được EVN chú trọng trong tất cả các lĩnh vực và xuyên suốt từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. EVN và các đơn vị đều cập nhật, quán triệt thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Báo cáo Doing Business 2019, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Việt Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt hạng cao nhất từ trước đến nay với 87,94 điểm - đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/nền kinh tế - tăng tới 37 bậc so với xếp hạng năm 2017, là nền kinh tế có chỉ số tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực.

Xét riêng về số thủ tục và thời gian thực hiện của ngành điện thì Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN. Trong năm nay, 100% các dịch vụ cung cấp điện năng của EVN có thể thực hiện đăng ký trực tuyến, tương đương với dịch vụ công cấp độ 3.

Huy Hoàng