EVN Genco 3 báo lãi 332,7 tỷ đồng quý I/2019, giảm 23%

(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 3 (EVN Genco 3) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019. Theo đó, doanh thu thuần bán điện đạt 10.293 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy vậy, lãi sau thuế chỉ đạt 332,7 tỷ đồng, giảm 23% so với quý I/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí của EVN Genco 3. Chi phí này trong quý I lên tới 697 tỷ đồng. Tính ra mỗi tháng, EVN Genco 3 phải chi ra hơn 230 tỷ đồng để trả lãi vay. Tính đến thời điểm 31/3/2019, tổng tài sản của EVN Genco 3 đạt 78.301 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 86,6%.       

Thế Anh