EVN duy trì tốc độ đầu tư cao trong năm 2017

(BĐT) - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2017 ước đạt 293.180 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện là 289.250 tỷ đồng (tăng 8,94% so với năm 2016).

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thu xếp vốn đầu tư các dự án, tuy nhiên với nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, EVN vẫn duy trì được tốc độ đầu tư cao. Tổng công suất các nguồn điện hòa lưới phát điện cao hơn 500 MW so kế hoạch (vượt 34%); hoàn thành nhiều công trình lưới điện quan trọng tăng cường năng lực cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Giá trị khối lượng đầu tư toàn Tập đoàn ước đạt 130.934 tỷ đồng, bằng 95,5% kế hoạch; giá trị giải ngân ước đạt 122.090 tỷ đồng, bằng 89,1% kế hoạch. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đều giải ngân hết số vốn trong kế hoạch năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác quản lý dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng thi công xây dựng cho đến nghiệm thu, thanh quyết toán cũng có nhiều chuyển biến.

Nguyễn Thủy