EVN đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

(BĐT) - Hơn 6 triệu hộ dân nông thôn được sử dụng điện và các dịch vụ điện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp với giá quy định của Nhà nước, hơn 90% số xã trên cả nước đạt tiêu chí về điện nông thôn... cho thấy vai trò quan trọng của EVN đối với công tác xây dựng nông thôn mới.
EVN đã cấp điện đến 100% số xã, trong đó có khoảng 90,7% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới về điện
EVN đã cấp điện đến 100% số xã, trong đó có khoảng 90,7% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới về điện

Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới ngành Công Thương vừa diễn ra ở TP. Thanh Hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2020, ngành Công Thương triển khai 2 tiêu chí trong Chương trình (MTQG) xây dựng nông thôn mới, gồm: Tiêu chí số 4 (điện nông thôn) và Tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn).

Đối với tiêu chí số 4, EVN và các đơn vị thành viên đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, sinh hoạt và đảm bảo vận hành an toàn ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn. Kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 2016 - 2019 đạt 81.700 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 (50.100 tỷ đồng).

Đến nay, EVN đã cấp điện đến 100% số xã, trong đó có 8.072/8.902 xã (khoảng 90,7%) trên cả nước đạt Tiêu chí số 4, tăng gần 46% so với năm 2010 và tăng 8,3% so với thời điểm năm 2015. Nhiều tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ 100% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới về điện.

Cùng với việc đầu tư xây dựng, phát triển lưới điện khu vực nông thôn, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, EVN đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ các tổ chức quản lý điện địa phương không đủ năng lực quản lý. Đến cuối năm 2018, EVN đã tiếp nhận tổng số gần 6.000 xã, quản lý bán điện trực tiếp tới hơn 6,2 triệu hộ dân và tiến hành cải tạo lưới điện sau tiếp nhận với tổng chi phí khoảng 8.000 tỷ đồng.

Song song đó, EVN đã hoàn thành tiếp nhận quản lý và bán điện tại 11/12 huyện đảo, đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục 24/24h phục vụ nhân dân trên các đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị và xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: Trong 10 năm triển khai Tiêu chí số 4, khó khăn lớn nhất là thiếu nguồn vốn đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn do đặc thù lưới điện nông thôn trải trên địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, có những nơi chưa có đường giao thông, nhiều hộ dân sinh sống rải rác. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình lưới điện mới ngày càng khó khăn, đặc biệt là lưới truyền tải điện 220/110 kV.

Trong giai đoạn tới, EVN kiến nghị Chính phủ xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện được mục tiêu của Chương trình “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 - 2020”. Ngoài ra, EVN cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành làm việc với các tổ chức quốc tế tìm kiếm các nguồn vốn ưu đãi và có chính sách của Chính phủ hỗ trợ lãi suất cho EVN để thực hiện các dự án đầu tư lưới điện cho khu vực nông thôn, đáp ứng được mục tiêu của Chương trình đề ra.

EVN đề nghị UBND các tỉnh ưu tiên bố trí vốn ngân sách hàng năm của tỉnh để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, khi ngân sách trung ương chưa bố trí vốn. Đồng thời, vận động các hộ dân tự nguyện tham gia giải phóng mặt bằng để có thêm vốn đầu tư xây dựng mới lưới điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các xã…

Đồng chủ trì Hội nghị ngày 2/10, ông Nguyễn Thành Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới khẳng định, Tiêu chí số 4 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo sẽ hỗ trợ tối đa để Bộ Công Thương, EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn tiếp theo.

Huy Hoàng