EVN đã giải ngân đầu tư gần 70.000 tỷ đồng

(BĐT) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, 9 tháng năm 2017, đơn vị này đã bố trí, giải ngân vốn đầu tư cho nhiều dự án với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 84.753 tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt 69.439 tỷ đồng.

Cụ thể, EVN đã hoàn thành đưa vào phát điện 8 tổ máy với tổng công suất là 1.535MW, gồm: Thủy điện Trung Sơn (4x65MW), Nhiệt điện Thái Bình (2x300MW), Thủy điện Thác Mơ mở rộng (75MW) và Tổ máy số 2 - Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (600MW). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Nhiệt điện Duyên Hải 3.

EVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành đóng điện 165 công trình lưới điện 110 - 500 kV (gồm 7 công trình 500 kV, 12 công trình 220 kV và 146 công trình 110 kV); đã khởi công xây dựng 144 công trình lưới điện 110 - 500 kV. Khối lượng các công trình hoàn thành đạt 1.316 km đường dây và công suất trạm biến áp là 10.475 MVA.

Trong quý còn lại của năm, EVN đặt kế hoạch hòa lưới phát điện Tổ máy số 2 của Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; đốt than thử nghiệm Tổ máy của Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng và nghiệm thu bàn giao công trình Thủy điện Trung Sơn.       

Hải Bình