Elcom: Lợi nhuận giảm 52%, EPS đạt 955 đồng/CP

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông (Elcom) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. 

Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý IV/2017 lần lượt đạt gần 119 tỷ đồng và 10,95 tỷ đồng, giảm tương ứng 68,4% và 62,17% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế cả năm 2017, lợi nhuận ròng của Elcom đạt gần 45,5 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2016. Thu nhập cơ bản trên một cổ phần (EPS) đạt 955 đồng/CP.

Công ty cho biết, do tiến độ một số dự án trọng điểm bị chậm và kéo dài thời gian làm cho doanh thu và lợi nhuận quý IV/2017 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2016. Elcom có vốn điều lệ hơn 500 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học…  

                

Hoàng Việt