DXG ước lãi vượt kế hoạch 7%, đạt 750 tỷ đồng trong năm 2017

(BĐT) - HĐQT CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã CK: DXG – sàn HOSE) vừa thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện trong năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, doanh thu thuần ước đạt 3.000 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 19% so với năm trước và hoàn thành 91% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt kế hoạch 7%, ước đạt 750 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016.

Số sản phẩm giao dịch thành công đạt 22.108 sản phẩm, tăng 19% so với mức kế hoạch 18.624 sản phẩm.

Ngoài ra, Công ty cũng thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Linh – Thành viên HĐQT. Công ty sẽ thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Linh và đồng thời bầu bổ sung thành viên khác tại kỳ ĐHCĐ gần nhất.

Hoàng Hải