Duyệt danh sách hơn 200 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa phê duyệt Danh sách hơn 200 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu uy tín năm 2017. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Danh sách được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường…

Theo Bộ Công Thương, trên cơ sở đề xuất của 51 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố), Bộ đã xét chọn được 225 DN (tương đương với 234 lượt DN theo 24 ngành hàng).       

Trung Hiếu